مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری کرمان از برگزاری مصاحبه کتبی بین نیروهای فاقد رابطه ی استخدامی با ‌شهرداری های استان کرمان خبر داد. مهندس علی شهسواری با بیان اینکه این آزمون بر اساس دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بین نیروهای شرکتی دارای حائز شرایط ذکر شده در بخشنامه مورخ 1400/2/3 ساعت 17 برگزار خواهد شد. وی خاطر نشان کرد طبق دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا این مصاحبه به صورت آنلاین انجام می پذیرد.