آقای مهندس علی شهسواری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان از توزیع واکسن کرونا به پاکبانان و غسالان شهرداری های استان کرمان خبر داد. وی افزود شهرداران شهر ها برای دریافت سهمیه واکسن نیروهای پاکبان و غسال خود به فرمانداری و دانشگاه علوم پزشکی شهرستان محل خدمت مراجعه نموده و در این خصوص اقدامات لازم را اتخاذ نمایند