بازدید جناب آقای دکتر کوشش تبار به همراه جناب آقای مهندس نژاد خالقی از جایگاه CNG و خانه تاریخی آقای ترابی شهر زنگی اباد و معدن شن و ماسه شهرداری های زرند و چترود و همچنین محل احداث هتل شهر زرند, که با استفاده از تسهیلات سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور راه اندازی گردیده اند,