برگزاری همایش شهرداران و روسای شوراهای اسلامی استان کرمان با حضور جناب آقای مهندس رزم حسینی استاندار محترم کرمان و جناب آقای مهندس نژاد خالقی مدیر کل محترم امور شهری و شوراها در رفسنجان,