طی حکمی از سوی مهندس رزم حسینی استاندار کرمان مهندس غلامحسین زیوری بعنوان مدیرکل دفتر شهری منصوب شد.